Jdi na obsah Jdi na menu
 


Josef Vaňhara o chování zlínských učitelů za Velké války

 

.... zachoval se třeba text hlášení velitele zlínské četnické stanice, vrchního strážmistra Kvapila nadřízeným místům ....

-------------

.... jest zjištěno, že zlínští učitelé v hotelu Balkán vyvíjeli tajnou nepřátelskou činnost a pracovali pro slovanské státy, zdejší obyvatelstvo denně udržovali v napětí a neklidu a připravovali na velmi brzký příchod Rusů do Zlína ....

.... např. 2. 12. 1914 .... bylo z hotelu Balkán slyšeti, že Bělehrad nezůstane dlouho v našich rukou, ale že bude zase od Srbů dobyt ....

.... učitel Hugo Rada řekl jednou žákům I. tř. měšťanské školy, že Rakousko-Uhersko válku prohraje a že by bylo zlé pro Čechy, kdyby Rakousko mělo bitvu vyhráti ....

.... také ve zdejší továrně na obuv Tomáše Bati vyslovil se téměř před všemi dělníky o prohrání války Rakouskem .... dělníci dávali zřejmě najevo, že čekají s touhou na příchod Rusů. Toto počínání a rozšiřování klamných zpráv je připisováno zdejšímu učitelstvu ....

.... jeden pán vyprávěl .... že v hotelu Balkán tamější hosté, tito byli většinou učitelé, mezi nimiž byli přítomní radní Ludvík Volák a Jan Krajča, měli dveře a vchody hlídány, aby při případném vstupu bezpečnostních orgánů byli ihned spraveni, aby přítomní nebyli při své politice překvapeni ....

.... rusofilské doupě jest v hotelu Balkán a jeho nástroje jsou zdejší učitelé, kteří jsou vesměs členy Sokola ....

.... obzvláště činni ve snaze o slovanské státy jsou učitelé měšťanských škol Libíček, který mluví dokonale rusky, učitelé Hugo Rada, Vincenc Hybler, Alois Hradil, Rudolf Lang, dále radní Volák a Jan Krajča.

Úhrnem vzato, jest situace ve Zlíně taková, že mládež Sokola a učitelé jsou proti dynastii a že se stále rozmnožují stížnosti zdejších občanů o tendenci a počínání jednotlivých učitelů. Přesné udání nechce však žádný učiniti, jako svědek vystoupiti, poněvadž učitelé jsou členové obecního zastupitelstva a mohli by se pomstít ....

-------------

Následky?

.... někteří z učitelů byli postiženi. Ze školy zmizel drobný starý pan učitel Libíček s vousisky až na hruď .... jiný učitel Alois Hradil musel dojíždět za vyučováním do Napajedel a třetí, učitel Hugo Rada musel narukovat.

Malý, kulatý, věkem už nabírající k padesátce, byl jako vystřižený pro nějaký štáb, jenže s poznámkou politicky podezřelého mu taková vyhlídka nekynula .... dostal se i na ruskou frontu. Nakonec museli dojít k přesvědčení, že jako pěšák by jim vojnu jenom zdržoval a tak ho po dvou letech zase poslali domů, kde potom, než skončila válka, vyučoval znovu ....  

 

škola-FJ-I.-web.jpg