Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Svit n.p. – sdělení o výrobě, plnění plánu a investicích

r. 1977

část 1

Položka

Podpoložka

Svit Gottwaldov

Svit Otrokovice

Svit Slavičín

 

Průmyslová výroba ve V.O.C.

(tis. Kčs)

VOC – základem 1.7.1967, přepočet

roční plán

2 435 712

1 084 682

226 052

skutečnost

2 441 202

1 084 923

226 584

plnění plánu v %

100,2

100,0

100,2

index 77/76

102,3

97,0

113,3

 

Průmyslová výroba v běžných cenách

(tis. Kčs)

roční plán

2 448 288

1 416 041

234 964

skutečnost

2 453 924

1 416 025

235 570

plnění plánu v %

100,2

100,0

100,3

Průměrný evidenční počet pracovníků

plán

17 037

3 221

1 087

skutečnost

17 193

3 250

1 115

plnění plánu v %

98,9

99,7

100,8

index 77/76

98,9

98,4

99,0

Produktivita práce

(Kčs)

ceny přepočteny k 1.7.1967

plán

142 966

336 753

207 960

skutečnost

141 988

333 822

203 214

plnění plánu v %

101,3

100,4 (?)

99,4

index 77/76

103,4

98,6

114,4

Průměrná měsíční mzda pracovníka

(Kčs)

plán

2 525

2 449

2 207

skutečnost

2 493

2 533

2 299

plnění plánu v %

100,7

104,7

106,0

index 77/76

103,4

101,7

104,4

Využití pracovní doby dělníků

využití použitelného fondu v % - 1977

93,18

93,35

93,72

využití použitelného fondu v % - 1976

93,38

93,52

94,16

neodpracované dny pro nemoc a úraz v % - 1977

5,33

5,23

4,82

neodpracované dny pro nemoc a úraz v % - 1976

5,03

5,21

4,50

volno povolené a neomluvené v % - 1977

0,42

0,31

0,15

volno povolené a neomluvené v % - 1976

0,61

0,30

0,11

podíl práce přesčas v % - 1977

4,67

6,01

4,27

podíl práce přesčas v % - 1976

3,96

5,84

3,31

koeficient směnnosti – 1977

1,262

1,222

1,450

koeficient směnnosti – 1976

1,280

1,239

1,469

Ekonomické výsledky

(tis. Kčs)

náklady celkem

skutečnost

4 740 014

1 688 212

375 679

% plnění plánu

98,0

99,0

98,7

hospodářský výsledek

skutečnost

465 460

92 899

6 604

% plnění plánu

106,9

109,3

124,0

zásoby celkem

skutečnost

584 869

156 195

6 376

% plnění plánu

100,4

101,2

99,2

z toho: materiál

skutečnost

445 886

32 763

158

 % plnění plánu

100,1

88,4

37,8

nedokončená výroba

skutečnost

68 525

113 248

6 168

% plnění plánu

101,3

104,9

128,5

výrobky

skutečnost

33 464

328

49

% plnění plánu

101,4

126,6

86,0

pokračujeme