Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Svit n.p. – některá sdělení o výrobě, plnění plánu a investicích

r. 1977

část 2

 

       P o l o ž k y                                                                   

Svit Gottwaldov

Svit Otrokovice

Svit Slavičín

 


Ekonomické členění odbytu ve V.O.C.

 

(tis. Kčs)

odbyt celkem

roční plán

2 417 875

1 503 000

234 964

skutečnost

2 418 295

1 521 692

235 570

% plnění plánu

100,0

101,2

100,3

index 77/76

103,4

96,6

112,4

z toho:

dodávky pro investice

skutečnost

13 122

x

x

% plnění plánu

72,9

x

x

vnitřní obchod

skutečnost

549 934

7 961

8 363

% plnění plánu

85,0

100,8

102,0

index 77/76

111,3

83,3

50,1

vývoz celkem

roční plán

1 436 060

27 800

70 500

skutečnost

1 464 460

27 871

71 518

% plnění plánu

102,0

100,3

101,4

index 77/76

101,7

105,3

135,1

v tom:

socialistické země

skutečnost

903 571

11 193

34 159

% plnění plánu

102,0

100,4

102,0

index 77/76

97,8

94,4

143,2

kapitalistické státy

skutečnost

560 889

16 678

37 359

% plnění plánu

101,9

100,2

101,0

index 77/76

108,9

114,2

128,5

 

 

 

 

 

Výroba vybraných výrobků v okrese Gottwaldov

r. 1977 

Výrobek

Měrná jednotka

Nominálně

% plnění plánu

Index 77/76

rozdíl proti plánu

Obuv plastová

tis. párů

5 337

107,3

108,6

+ 367

Obuv kožená

tis. párů

15 102

98,5

98,5

- 217

Obuv pryžová

tis. párů

5 928

93,2

87,5

- 432

Obuv textilní

tis. párů

9 124

98,7

102,2

- 116

Obuv poromerická

tis. párů

2 949

80,4

77,2

- 715

 

 

Dále se v r. 1977 rozšiřovala např. teplárna (elektrárna). Z celkového rozpočtu 100 700 tis. Kčs se již proinvestovalo 83 410 tis. Kčs, z toho ve sledovaném roce 4 412 tis. Kčs.

Pracovalo se též na centrální válcovně . Z celkového rozpočtu 386 673 tis. Kčs bylo ve sledovaném roce už prostavěno 355 627 tis. Kčs, na rok 1977 propadala částka 14 831 Kčs.

 

 

------------------

 

Výstupy produkce podniku Svit na území okresu Gottwaldov je třeba brát jako nekompletní -  závody produkovaly spoustu dalších zpeněžitelných výkonů, např. elektřinu, teplo, horkou páru a vodu, svítiplyn ....