Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

PROPAGACE A AGITACE U FY. BAŤA

 

Baťova redakce a redaktoři

 

Tep  1990, autor (autoři?) neznámý; dále Josef Vaňhara 

 

Zprvu měla redakce redaktora jediného - Františka Kesslera. V roce 1923 (již zmíněno, že toto datum znamená v mnohém přelom) jej vystřídal Jaroslav Pagáč.

Jaroslav Pagáč pocházel z původem z Kroměříže. Absolvoval čtyři třídy gymnázia, ovládal němčinu a angličtinu. K firmě Baťa přišel již v roce 1914 a v závodě zprvu pracoval jako skladník. Po válce nastupuje do redakce jako odpovědný redaktor Baťova Sdělení. Podle záznamů v osobní kartotéce jej z redakce přeložili v roce 1928 pro nějakou neshodu s vedením závodu na místo úředníka. Později vlastní závody opouští  a přestupuje ke zlínskému filmování. V době okupace vlastní půjčovnu filmů a politicky se angažuje ve fašistické organizaci „Vlajka“.

Druhý redaktor přibyl v roce 1925 - Josef Vaňhara. K firmě nastoupil chvíli před svými devatenáctými narozeninami. Vyučen hodinářem. Absolvujíc nezbytné čtvrtletní "baťovské" kolečko ve výrobě - koželužnách - mohl zasednout v redakci a začít se starat především o fotografickou úroveň "Sdělení". O té kdysi při nástupu řekl Tomáši Baťovi, že je dosti otřesná a že by ji chtěl zlepšit. V roce jeho příchodu měl týdeník osmitisícový náklad. 

Roku 1928 tedy Josef Vaňhara v redakci osaměl. Ke spolupráci měl zatím sporadicky přispívajícího Antonína Cekotu (ten měl tehdy na starosti především čtrnáctideník "Baťova služba veřenosti").

Na Pagáčovo místo nastoupil v roce 1928 ing. Berty Ženatý, první skutečný spisovatel (A. Cekota dosud pracoval v obuvnických dílnách), kterého Tomáš Baťa získal pro svůj časopis při jedné ze svých cest v U.S.A. Osmatřicetiletý, malý, přitloustlý strojní inženýr, který se po návratu z ruských legií usadil v U.S.A. a žil deset let v Clevelandu. V podvědomí československé veřejnosti byl především autorem bestseleru "Země pruhů a hvězd".

        Ženatý si představoval, že zatímco Baťa bude pokračovat v hmotném budování Zlína a Zlínského kraje, on tomu bude dávat příslušnou publicitu. Jenže psát stylem "Pruhů a hvězd" v Evropě o čemkoliv evropském - ne. Evropa nebyla Amerika, nýbrž kontinent prolezlý skepsí. Tady se laťka na literární formu chvěla velmi vysoko - všechno už tu bylo. Psaní ve Zlíně ing. Ženatému příliš nešlo, jeho články ztratily švih a elán, proslulý z jeho knih o americkém způsobu života. Po dvou letech se vrací zpět do Ameriky, odkud ale zasílá do Zlína své postřehy a reportáže. Obrazek

 

 

Ing. Berty Ženatý


 

Berty Ženatý vydržel tři roky (1928-30) - léta pro Zlínský tisk velmi prospěšná.


 

 

 

 

 

Vedení zlínského baťovského časopisu se ujímá nám již známý Antonín Cekota, samouk, původně u Baťových závodů zaměstnán jako zedník, později obuvník.  Ten zůstává na místě šéfa Baťovy redakce a propagandy až do okupace a je také nejvýraznější osobou v celém systému Baťovského tisku.

Obrazek

 

Dlouholetý šéf

zlínského tisku

Antonín Cekota

Redigoval jak „Velké vydání Zlína“, tak také časopis „Výběr“ a měsíčník „KOV“ a jeho články vedle článků Tomáše a později i Jana Bati patřily k zásadním projevům ve zlínských časopisech.

Potřebujeme mužů, kteří se do duše stydí za všechnu tu malost a špínu, v níž se topí naše obce, kteří si uvědomují bídu a nedostatky, vidí je a které pálí jako žhavé železo.

Nemluvme o pokroku v Československu – není ho tu mnoho. Zato je ho na všech stranách zapotřebí. A nemylme se, že přijde odjinud, nežli z lidských duchů, probuzených k síle, z těch duchů, kteří dovedou a budou moci naučit lid pracovat rozumně, racionelně.

Potřebujeme proto zákonů a návrhů, jež by podněcovaly schopnost, produkci a rozum ne zákonů, které v různé formě přinášejí prémie na neschopnost, hloupost, lenost a slabost, již svorně platí spotřebitelé, pracující lidé a stát.  

A. Cekota

Výběr 1934, str. 118 / druhý blok

 

ČLÁNKY ANTONÍNA CEKOTY

 

 

Zástupcem A. Cekoty se stal Josef Vaňhara. Těsně před okupací odejel Cekota do U.S.A. Na místo Vaňhary, který jej zastupoval, přešel brzy Jaroslav Pelíšek – Vaňhara byl nepohodlný okupační moci a firma jej „uklidila“ k méně veřejné činnosti – organizování zlínských historických sbírek.Obrazek

 

Josef Vaňhara v roce 1934.

 


 

 

 

 

Mimo redaktorů jednotlivých vydání časopisů Zlín pracovalo v redakci ještě několik rubrikářů a redakčních pomocníků, z nichž někteří disponovali vysokoškolským vzděláním. Práci sportovního redaktora vykonával např. absolvent strojní vysoké školy ing. Antonín Mencl z Prahy. Od roku 1934 odpovídal také na měsíčník „Výběr“- Těsně před okupací Česko-Slovenska zahynul při letecké havárii.

V redakci se pracovalo úkolově. Týdenní minimum pro řadového redaktora činilo 300 řádek, což představovalo základní plat 300 korun. Za každý řádek navíc se platilo 30 haléřů. Mzdy redaktorů byly samozřejmě diferencované – někteří dosahovali výdělku 500 i více korun týdně. V případě překladů větších prací nebo knih činily odměny mnohdy i 5000 Kč. Méně než 200 korun si však v redakci nikdo vydělávat nesměl. V takovém případě měl redaktor povinnost přivydělat si v administraci nebo jiném oddělení (redakce).

O tom, že Baťa nepodceňoval úlohu agitace a propagandy, svědčí, že se nejednou snaží získat pro svou redakci některé z významných novinářů pražských listů. V archivním fondu firmy Baťa to dokazuje i výstřižek z pražského časopisu „Rozhledy“ z roku 1932, který v opravě své dřívější zprávy uvádí: „Baťa nejednal se šéfredaktorem Českého slova panem K.Z. Klímou, aby se ujal organisace listu ve Zlíně, ale šlo prý asi o šéfredaktora Tribuny pana Bedřicha Hlaváčka.“ Známá je také skutečnost, že krátce před druhou světovou válkou financoval J.A. Baťa cestu redaktora Lidových novin Eduarda Valenty do Ameriky a Kanady, aby jej získal do své redakce.

Jako všechna oddělení v závodě musela i redakce na sebe nejen vydělat, ale vykazovat i zisk. O to se starali především inzertní akvizitéři, kteří získávali pro všechny časopisy inzeráty. U časopisů muselo zadávat a také platit inzeráty i prodejní oddělení firmy Baťa, dále tu inzerovali téměř všichni větší živnostníci nebo podnikatelé Zlína a okolí, často firmy Nehera, Rolný a v posledních letech před válkou i pražské a brněnské společnosti a podniky, mimo jiné i pražská Živnobanka. O prodej novin v závodě se starali dílenští kolportéři, kteří měli provizi z prodeje. (Jedním takovým se stal díky vstřícnosti firmy k osobám v nesnázích za války i jistý JUDr. Holý – vynořil se těsně po okupaci, vybral si tohle celkem pohodlné a výnosné místo, aby se po osvobození stal komunistickým ředitelem podniku a sekyrářem batismu jako fungujícího systému. Pozn. C.) Ve Zlíně se Baťovy noviny prodávaly ve všech trafikách a stáncích, v jiných městech se o prodej časopisů museli starat vedoucí Baťových správkáren a prodejen.

Obrazek

 

Přehled spolupracovníků redakce - 1930

Antonín Cekota šéfredaktor
Josef Vaňhara zástupce šéfredaktora, fotograf
Stanislav Jandík  
František Hliněnský  
Jaroslav Ondráček  
Hana Šklíbová první redaktorka ženské části listu
Z.B. Nekovařík Překladatel, osoba s velkým smyslem pro bezskulpurózní humor.
     Ihned po první světové válce nastoupil do YMCY (uměl anglicky). Jako její zaměstnanec pracoval i v Americe. Po návratu do Československa překládal Jacka Londona, Zana Greye, Breta Harta, J.O. Curwooda.
     Sám pak založil knihovnu Walden, v níž vydával a překládal hlavně E.T. Setona & co. (skauting, tramping).
     R. 1932 přišel do Zlína, kde překládal literaturu týkající se průmyslu a podnikání.
Stanislav Janderka Překladatel, dlouhán, vysokoškolský mistr v trojskoku, graduovaný filolog.
     Začal u Baťů franštinou, němčinou, angličtinou, ruštinou a španělštinou. Do dvou let rozšířil tento výčet na dvojnásobek.
     St. Janderka byl takřka nepostradatelnou osobou pro vydávání "Výběru". Je až neuvěřitelné, že většina textů zde obsažená prošla jeho rukama.

 

 

 

Redakční team 1938

Antonín Cekota šéfredaktor
Josef Vaňhara zástupce šéfredaktora, fotograf
Jaroslav Pelíšek  
František Hliněnský  
Otto Ondráček  
Božena Hauserová druhá redaktorka ženské části listu, převzala stránky po Haně Šklíbové
Z.B. Nekovařík Překladatel, osoba s velkým smyslem pro bezskulpurózní humor.
     Ihned po první světové válce nastoupil do YMCY (uměl anglicky). Jako její zaměstnanec pracoval i v Americe. Po návratu do Československa překládal Jacka Londona, Zana Greye, Breta Harta, J.O. Curwooda.
     Sám pak založil knihovnu Walden, v níž vydával a překládal hlavně E.T. Setona & co. (skauting, tramping).
     R. 1932 přišel do Zlína, kde překládal literaturu týkající se průmyslu a podnikání.
Stanislav Janderka Překladatel, dlouhán, vysokoškolský mistr v trojskoku, graduovaný filolog.
     Začal u Baťů franštinou, němčinou, angličtinou, ruštinou a španělštinou. Do dvou let rozšířil tento výčet na dvojnásobek.
     St. Janderka byl takřka nepostradatelnou osobou pro vydávání "Výběru". Je až neuvěřitelné, že většina textů zde obsažená prošla jeho rukama.
Petr Cink, Karel Šuba, Karel Slezák, ing. A. Mencl, Josef Spáčil, Josef Kojecký, Josef Šmíd, kreslíři František Přikryl a František Bezděk.

 

Redakční team 1939 a později

Jaroslav Pelíšek protektorátní šéfredaktor
Antonín Cekota      Po okupaci vyslýchán dva dny gestapem - důvodem byly protinacistické články a vtipy ve Výběru.
 
Obrazek
     V červenci 1939 odjíždí pod stejnou záminkou jako J.A. Baťa  (světová výstava) do U.S.A. a Kanady. Potom dvacet let pracoval u fy. Baťa v zahraničí. 
Josef Vaňhara      Převzal zprvu místo šéfredaktora po Cekotovi, snažil se noviny znenápadnit a stáhnout tak ze zřetele okupantů. Po výslechu na gestapu byl na nátlak reichsprotektorových pověřenců Lischky a Wolframa von Wolmar odejit. Na jeho místě se uvelebil Jaroslav Pelíšek.
Božena Hauserová      Židovka. Po okupaci odjíždí do Prahy na americký konsulát s mladým americkým praktikantem Baťových závodů. Tam se berou a za dva dny míří do jedné z prodejen v severní Africe.
Josef Kojecký      Hospodářský redaktor. Za odbojovou činnost byl zatčen, vězněn prakticky celou válku a zemřel (pravděpodobně) na jejím konci.
Dr. Bruno Wolf      Říšský Němec. Původně novinář Frankfurter Zeitung, po nástupu Hitlera přesídlivší do Československa. V listopadu 1939 prchá dále do západní Evropy, stopa se ztrácí.
ing. Benno Stefan      Pražský Němec, strojní inženýr, zkoušel též kreslit. Jeho rolí byly především překlady do němčiny. Tichý člověk, dobrý houslista. Zblbnut za války atraktivní dealerkou kosmetiky, oženil se s touto budoucí fanatickou nacistkou.
     Jako hrdého nositele odznaku s hakenkrajzem jej poznávali obyvatelé Zlína - ti na něj druhý den po osvobození uspořádali honičku.
     Po odsunu dožíval v Rakousku jako houslista v blíže neurčeném vídeňském lokále. Tam též jako poměrně mladý umírá.
Karel Klaudy Sudetský Němec. Po Mnichovu odjel i s rodinou za matkou do Reichentalu (Rakousko). Roku 1960 oznámila jeho žena (udržoval i nadále písemný styk se Zlínem), že se zabil v Alpách.
Odchody: Cink (OKG); Hliněnský, Šmíd, Kopf (Velké vydání)
Příchody: Josef Hradecký (kolaborant)