Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stručný seznam společností Baťova koncernu ku 1.listopadu 1944

s nástinem struktury do r. 2008

Rok iniciace

Název, resp. sídlo společnosti

Předmět podnikání, vlastní činnost

1894

Antonín Baťa

 

T. & A. Baťa, továrna plátěné a huněné obuvi

Baťa a.s., Zlín (koncernová ústředna)

výroba obuvi:

obuvnické závody ve Zlíně a Zruči nad Sázavou;

strojírenské, gumárenské a pneumatikářské závody ve Zlíně;

punčochárenské závody ve Zlíně a Třebíči;

pomocné závody (chemické, koželužské, textilní, papírenské a j.) - Baťov

1899  
pobočná výroba: Kelč, Bílsko v Čechách (dočasně)
1903
  strojírenství ve Zlíně
1910   závodní kuchyně s jídelnou
1912   obytné domky pro zaměstnance
1915   koželužny
 1917  

elektrárenství

polní hospodářství "Cecilka"

síť tuzemských prodejen

továrna v Pardubicích (1917-1923)

závodní konsum

  1918  

cihelna

lesní hospodářství (Lazy, Loučka)

vydavatelství novin(Sdělení, Zlín)

závodní mateřská školka

závodní knihovna

  1919  

 zpracování dřeva

síť zahraničních prodejen (Bělehrad a j.)

továrna v Lynnu (U.S.A.  1919-21)

vzdělávací kursy pro zaměstnance

  1921

místní dráha Otrokovice-Zlín-Vizovice, žel. spol., Zlín

 

provoz železniční dráhy

závod zpřístupněn exkursím

promítání filmů pro zaměstnance (v jídelně)

závodní hudba

  1923  

správkárny obuvi

gumárenství (podpatky 1923; obuv 1926; podlahoviny a hračky 1931; plynové masky 1935)

  1921 až 1924

sesterské společnosti - Nizozemí, Jugoslávie, Polsko, Dánsko, Anglie

výroba obuvi

1924 Moravská západní dráha Prostějov-Třebovice, žel. spol., Zlín

provoz železniční dráhy

stavební oddělení

výzkumné oddělení

akciová majorita dráhy OZVD

racionalisace: proudová výroba - conveyor

samospráva dílen: prémiový systém účasti na zisku

letecká doprava

zdravotní a sociální oddělení

vzdělávací programy v závodních novinách (Poučná příloha Sdělení)

sportovní klub SK Baťa

 1925  

projektování staveb

odborná obuvnická škola - Baťova škola práce

  1926  TISK, s.s r.o., Zlín

vydavatelská společnost- knihy, časopisy, publikace

zaměstnávání tělesně postižených (nevidomí)

1927 BAPOZ - Baťovy pomocné závody, s.s r.o., Zlín

pomocné závody

filmová tvorba

obchodní dům, biograf

zpracování potravin (BAPOZ)

racionalisace: pohyblivé pásy

Baťova nemocnice

 1928  

chemická výroba (krémy na boty)

Baťův podpůrný fond - sociální a výchovné aktivity

 1929  

pedikura

¨

1929 až 1932
  666 nových prodejen ve 37 zemích
 1930

 Zlínská stavební a.s., Zlín

Atlas, vzájemná pojišťovna, Praha

stavební závody

pojišťovnictví

výroba pneumatik (bicykly 1930; automobily 1931-32)

počátky výstavby Baťova

pětidenní pracovní týden

specialisované časopisy (Tvořivá škola 1930, Zpravodaj prodavačů 1931 a t.d.)

museum obuvi

1931  

textilní výroba (ponožky, punčochy)

plynárenství

automobilová nákladní doprava

továrny v Třebíči, Velkých Bošanech, Nových Zámcích, Krasicích

továrna v Ottmuthu (Německo)

 1932

SVEDRUP - svépomocné družstvo pro povznesení obuvnického řemesla podle zásad Baťových

továrny v Borovu (Jugoslávie); Chelmneku (Polsko); Möhlinu (Švýcarsko); Hellocourtu (Francie); Konagaru - Batanagaru (Indie);

obuvnické družstvo

uhelné doly

námořní lodní doprava

hotel, ubytovací služby

kaučukové plantáže

  1933

Kotva, s.s r.o., Zlín

továrny v Tilbury (Anglie); Bejrutu (Libanon)

obuvnický závod v Krasicích
 1934

Zlínské letecké závody, a.s., Zlín

továrna v Bestu (Nizozemí) a Bagdadu (Irak)

výroba letadel

40ti hodinový pracovní týden

 1935

Fatra, a.s. Napajedla

továrna v Batizovcích

výroba plynových masek a gumového zboží

výroba umělého hedvábí

  1936 Razov - ratíškovické pomocné závody, Ratíškovice

hnědouhelné těžířstvo v Ratíškovicích a Rohatci

studijní ústavy ve Zlíně

  1937  továrna ve Vernonu (Francie); Batavii (Hol. Indie); Singapuru (Malajsie);
 střední odborné školy ve Zlíně
1938

MAS, a.s. Zlín

Milady s.s r.o. Brno

Cikta a.s. Nové Zámky

strojírenské závody v Sezimově Ústí

polní hospodářství v Třemešku

koželužské a obuvnické závody v Nových Zámcích

plavební kanál Otrokovice - Rohatec

továrna v Liptovském sv. Mikuláši

továrna v Egyptě

 1939

Morava - moravská plavební a.s., Zlín

Brněnské spodkové koželužny, Brno

Kotva, Import-Export, s.s r.o., Prah

továrna ve Ždáru nad Sázavou

plavební společnost

 

koželužské závody v Brně

 

importní a exportní společnost

 

škola umění ve Zlíně

manažerská škola Tomášov ve Zlíně

1940 Baťa, slov. úč. spol., Šimonovany

válečnou reorganisací zařazeny:

Importní a exportní společnost, Obuvnické závody Šimonovany;

Koželužské a obuvnické závody Bošany;

Závody na výrobu umělého hedvábí, punčoch, prádla, dř. Svit, úč. spol., Batizovce;

Závody na výrobu krému, Lipt. sv. Mikuláš;

Uhelné doly, Obyce;

Lomy, tuhár. lázně, lesní a polní hospodářství, pila, Bojnice;

Kotva, Import-Export, spol. Bratislava;

1940  Národní vydavatelská společnost, s.s r.o., Praha vydavatelská společnost
1941

Zlínská dopravní a.s., Zlín

Těžířstvo, hnedouhelný závod "Pomoc Boží", Dubňany

dopravní služby

hnědouhelné těžířstvo v Dubňanech a Šardicích

1941

nově obsazená území

území Osy

Sololux                          - Brusel, Belgie

Bonneterie "La Bruyere"    - Tubize, Belgie

Lhaussures Bata s.a.        - Paříž, Francie

L. Marbot ET CIE             - Neuvic, Francie

Bata Lothring Schuh - A.G. - Sarburg, Francie

Société Immobilière Deport Vernon - St. Marcel, Francie

De Tabak Plant N.V. - Amsterodam, Holandsko

Veca S.A.I.                - Ferrara, Itálie

Kotva, Export-Import   - Milán, Itálie

Bata a.d.                   - Bělehrad, Srbsko

Majstor d.d.               - Borovo, Chorvatsko

Celotvor a.d.              - Bělehrad, Srbsko

Nebojša a.s.               - Bělehrad, Srbsko

Kotva, G.m.b.H.          - Vídeň, Rakousko.  

1942

nově obsazená území

území Osy

S.A.I.F.A. - societa anonyma immobiliere fiume Abbazia              - Abbazia, Itálie

Kotva, d.d.                 - Záhřeb, Chorvatsko

Baltische Indrustrie, G.m.b.H.   - Rusko

Catecu manufactura Ltd. - Santiago, Chile   

1943

Velkoobchodní a průmyslová a.s., Praha

Lada, s.s r.o., Zlín

Methan, s.s r.o., Praha

 obchodní společnost

zahradnictví

těžební společnost zemního plynu a nafty

 1943

nově obsazená území

území Osy

Inovex N.V.          -  Amsterodam, Holandsko

Bata Schuh- und Leder Werke           Radom, Polsko

Bata Schuhhandelsgesselschaft m.b.H.     Gdaňsk, Polsko

Bata, G.m.b.H.       - Rovno, SSSR (Ukrajina)

Ostschuh, G.m.b.H. - Vilno,   SSSR  (Litva)

 

 

1944  Baťa a.s., Zlín 20. listopadu - bombardování obuvnické části zlínských závodů a elektrárny s nádražím - konec baťovské éry
1945 Bata Development Limited (Londýn)

znárodnění Baťových podniků v Československu

řízení zahraničních baťovských podniků

1946 Svenska Exiko, A.G.,
Stockholm - akc. kapitál 5000 SEK
Exico export, import Ltd., London - akc. kapitál 500 000 £
1948 Technotex, A.G., Basel - akc. kapitál 50 000 SFR
Barum Co., Inc., New York - akc. kapitál 10 000 $
BEAG-Baťa, GmbH.,
Wien - akc. kapitál 1 000 000 ATS
 1946 Baťova západní společnost

38 továren    

2 168 prodejen

34 000 zaměstnanců

roční produkce 34 milionů párů

  1964   centrála firmy přemístěna do Toronta
1975 Bata Shoe Organization

90 továren    

5 000 prodejen

90 000 zaměstnanců

roční produkce 250 milionů párů

roční prodej 290 milionů párů

2008

Bata Europe

Bata Emerging Markets

Bata Branded

 

 

 

Doplněk č. 1 - sepsaný prvním dědicem odkazu Tomáše Bati Janem A. Baťou:

 (společnosti inicialisované od července  1932 v zahraničí)

Obrazek

 

 

 

 

Doplněk č. 2 - sepsaný pamětníkem Josefem Vaňharou (Příběh jednoho muže a jednoho města): 

Stav Baťových závodů r. 1938:

Počet pracovníků: ve Zlíně a Otrokovicích: 25 548

v prodejnách v republice: 5 412

v mimozlínských závodech: 5 827

-----------------------

V závodech ve Zlíně a Otrokovicích je celkem 137 továrních budov: ve Zlíně 70, většinou víceetážových. Poslední z nich, 15etážová administrativní budova, která se svými 74 m výšky je tehdy nejvyšší ve střední Evropě, se dostavuje.

Na území republiky funguje 2 080 prodejen obuvi.

V hlavní obuvnické výrobě spotřebují dílny denně 15 000 dobytčích kůží.


Po Zlíně a Otrokovicích další střediska zlínské práce v Československu:  

 • obuvnický závod v Baťovanech /později Partizánske/
 • obuvnické, punčochárenské a strojíresnké dílny v Třebíči
 • gumárenský a plastikářský závod Fatra v Napajedlích
 • závod na umělá vlákna a textilní výrobu Svit v Batizovcích /později Svit/
 • koželužny a obuvnické dílny v Bošanech
 • další koželužské, příp. obuvnické dílny v Nových Zámcích a v Lipt. sv. Mikuláši
 • strojírenský podnik v Sezimově Ústí
 • obuvnický podnik ve Zruči nad Sázavou

V zahraničí je doplňují průmyslová střediska:

 • v Borovu v Jugoslávii
 • v Ottmuthu v Německu
 • v Möhlinu ve Švýcarsku
 • v Batanagaru v Indii
 • v Hellocourtu a Vernonu ve Francii
 • v Tilbury v Anglii
 • v Bestu v Holandsku
 • v Chelmeku v Polsku
jakož i další, založené nebo zakládané v Asii, např. v Malayi, na Jávě a v Singapuru, na americkém kontinentě ve Spojených státech a především v Kanadě, kam se po zhroucení demokratického Československa přesunulo i ústředí Baťovy světové organisace.
 

batov-petietazovka-web.jpg

 

 

 

Doplněk č. 3 - poslední za sebou zamkne

 

Výpis z obchodního rejstříku

Svit a.s. Zlín, B 181 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Datum zápisu:

1.prosince 1990

 

 

 

Obchodní firma:

Svit a.s. Zlín

 

Sídlo:

Zlín, Šedesátá č.ev. 64/2, PSČ 760 01

 

Identifikační číslo:

000 13 552

 

Právní forma:

Akciová společnost

 

Předmět podnikání:

 

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

 

 

Statutární orgán - představenstvo:

 

 

předseda představenstva:

Pavel Zatloukal, dat. nar. 21.05.1973
Zlín, Sokolská 622, PSČ 760 01
den vzniku funkce:  17.prosince 2008
den vzniku členství v představenstvu:  17.prosince 2008

 

člen představenstva:

Jaromír Kudela, dat. nar. 13.09.1958
Havířov, Jaroslava Seiferta 1241/1, PSČ 736 01
den vzniku členství v představenstvu:  21.září 2009

 

člen představenstva:

Ing.arch. Jaroslav Palát, dat. nar. 23.07.1940
Pržno 199, PSČ 756 23
den vzniku členství v představenstvu:  21.září 2009

 

člen představenstva:

Ing. Josef Zatloukal, dat. nar. 02.06.1944
Zlín, Podvesná XII 1429, PSČ 760 01
den vzniku členství v představenstvu:  21.září 2009

 

člen představenstva:

Ing. Petr Maděrič, dat. nar. 07.08.1946
Vizovice, Štěpská 916, PSČ 763 12
den vzniku členství v představenstvu:  21.září 2009

 

Způsob jednání:
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen
představenstva.
Společnost zavazují předseda a člen představenstva současně
nebo místopředseda a jeden člen představenstva současně tak, že
k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti
připojí svůj podpis.

 

                                          Dozorčí rada:

 

 

předseda dozorčí rady:

Karel Adamec, dat. nar. 10.02.1965
Havířov, Podlesí, Kosmonautů 2/1318, PSČ 736 01
den vzniku funkce:  17.prosince 2008
den vzniku členství v dozorčí radě:  16.prosince 2008

 

člen dozorčí rady:

Bc. Renáta Melecká, dat. nar. 15.10.1974
Opava, Hradecká 58, PSČ 746 01
den vzniku členství v dozorčí radě:  16.prosince 2008

 

člen dozorčí rady:

Michaela Mašková, dat. nar. 30.04.1976
Bohuslavice, Okružní 251, PSČ 747 19
den vzniku členství v dozorčí radě:  16.prosince 2008

 

Akcie:

 

2 415 044 ks  akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě  1 000,- Kč

 

Základní kapitál:

2 415 044 000,- Kč

 

Údaje o exekucích:

 

Usnesením Okresního soud ve Zlíně ze dne 18.09.2002 č.j. 13Nc 935/2002-4, které nabylo právní moci dne 07.01.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému Svit, a.s. Zlín, Zlín, Tř. T. Bati 1970 - ČR-Okresní úřad Zlín, Zlín, Tř. T. Bati 3792, IČ: 00089991.
Soudním exekutorem byl pověřen: JUDr. Martin Růžička, soudní exekutor, Zlín, Zarámí 4077.
Exekučním příkazem ze dne 18.09.2002 č.j. Ex 2798/02-14, který nabyl právní moci dne 19.12.2002 bylo rozhodnuto o provedení exekuce prodejem souboru hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání-podniku povinného Svit a.s. Zlín, Zlín, Tř. T.Bati 1970, IČ: 00013552, které jsou ve vlastnictví povinného.
Správcem podniku byl ustanoven Mgr. Marek Freund, advokát, Zlín, Lešetín II/651.

 

Ostatní skutečnosti:

 

Způsob zřízení: Rozhodnutím č. 507/1990 ministra průmyslu ČR ze
dne 28.11.1990 o založení akciové společnosti s účinností od
1.12.1990.
Rozdělení základního jmění:
2,415.044 akcií jmenovité hodnoty 1.000 Kč, na majitele,
s charakterem veřejně obchodovatelných cenných papírů
Základní jmění splaceno.
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém mimořádnou valnou
hromadou konanou dne 28.1.2000.
Krajský obchodní soud v Brně rozhodl dne 25.8.2000 usnesením
č.j. 40 K 40/2000-34 o vydání předběžného opatření tohoto znění:
I. Dlužníku s e u k l á d á , aby
a) nenakládal (nezcizoval a nezatěžoval) s nemovitostmi v
majetku dlužníka,
b) nepřeváděl a nezmenšoval obchodní podíly dlužníka v jiných
obchodních společnostech.
II. Předběžné opatření z a n i k n e :
a) dnem právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhů navrhovatelů
a), b) na prohlášení konkursu na majetek dlužníka ze dne
16.8.2000 a 17.8.2000 nebo
b) okamžikem vyvěšení usnesení o prohlášení konkursu na majetek
dlužníka na úřední desce podepsaného soudu nebo
c) dnem právní moci rozhodnutí o zastavení řízení o návrzích
navrhovatelů a), b) na prohlášení konkursu na majetek dlužníka
ze dne 16.8.2000 a 17.8.2000.
Členové představenstva byli jmenování usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 50 Cm 217/2002 ze dne 08.03.2004, které nabylo právní moci dne 20.07.2004.
Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 09.07.2004 č.j. 22Nc 240/2004-7, které nabylo právní moci dne 17.11.2004 byla nařízena exekuce proti povinnému Svit, a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného KOTVA, a.s., Praha 1, Náměstí republiky 8, IČ: 60 19 38 08.
Soudním exekutorem byl pověřen: Mgr. Čeněk Bělosta, soudní exekutor, Bruntál, Jesenická 5.
Exekučním příkazem ze dne 26.01.2006, č.j. 098E 3050/04-300, který byl doručen povinnému Svit a.s. Zlín, Zlín, Tř.T. Bati 1970, PSČ 762 02 , IČ 000 13 552 dne 26.01.2006 ( oprávněný HERMISTON DEVELOPMENT Corp., R.G.Hodge Plaza, Upper Main Street, Road Townce, Tortola, Britské Panenské, IČ 452774, podnikající na území ČR prostřednictví HERMISTON DEVELOPMENT Corp., organizační složka, Plzeňská 2562/166, 150 00 Praha 5, IČ 27089061) byl nařízen prodej podniku povinného, a to souborem hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání-podniku: Svit a.s. Zlín, Zlín, Tř. T. Bati 1970, PŠC 760 02, IČ 000 13 552. Správcem podniku byl ustanoven Ing. Vladimír Vopat, nar. 09.11.1955, Brandýsek, Třebusice 82, PSČ 273 41.

 

Údaje o konkursu:

 

 


Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 29.listopadu 2011 číslo jednací 40K 40/2000-2992 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti a ustaven konkursní správce.

Konkursní správce:

 

 

Mgr. Miroslav Sládek, dat. nar. 14.11.1971
Brno, Heršpická 800/6, PSČ 639 00